Vēsture


Capoeira kā cīņas māksla uzsāka savu attīstību vergu īpašnieku plantācijās. Vēlāk, pēc verdzības atcelšanas, capoeira no apmetnēm pārcēlās uz pilsētām, taču tur tā tika izmantota nevis kā līdzeklis, ar kuru varētu cīnīties par savu brīvību, bet gan kā izdzīvošanas veids pilsētas nelikumīgajos darījumos. 

1932. gadā mestre Bimba uzsāka capoeiras pasniegšanu. Viņš izveidoja stilu Capoeira Regional, kas atšķīrās no agrīnās capoeiras. Vēl viens cilvēks, kurš ieņem nozīmīgu vietu capoeiras vēsturē ir mestre Pastinha. 1941. gadā Pastinha nodibināja akadēmiju. Pastinha tika atzīts par capoeiras filozofu un mākslinieku. Viņš pievērsa lielu uzmanību capoeiras tradīcijām gan mūzikas, gan arī vēsturiskajā aspektā.